info@hetwei.nl

Beste (potentiële) WEI-er,


De energietransitie en daarmee samenhangende vraagstukken is een actueel onderwerp in onze gemeente. Hierbij gaat het voornamelijk over de opwekking door grote windmolens en zonneparken. Hier is veel van te vinden maar naar onze mening, en dat is gelukkig ook de algemene opinie, moeten we in ieder geval starten met het zoveel mogelijk opwekken van energie door zonnepanelen op daken. Hier proberen wij als het WEI (Westbroeks Energie Initiatief) een bijdrage aan te leveren. We zijn gestart met de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor particulieren en denken mee over initiatieven voor zonnepanelen op grote daken (stallen, bedrijven, etc.).


Recent is in Westbroek op basis van een aantal klachten en een inventarisatie door Stedin gebleken dat in haar elektriciteitsnetwerk een aantal locaties zijn waar (op termijn) de door zonnepanelen opgewekte stroom op piekmomenten niet kan worden terug geleverd aan het netwerk als gevolg van een ontoereikende netwerkcapaciteit. Een steeds meer voorkomend probleem in Nederland. Het oplossen van deze knelpunten gaat veel geld en tijd kosten. Daarbij hebben de netwerkbedrijven geen afnameplicht hebben voor opgewekte energie.

Dit is natuurlijk heel vervelend, niet in de laatste plaats omdat eigenaren van installaties hierdoor een deel van hun potentiele opbrengsten kunnen missen en een langere periode nodig hebben om hun investering terug te verdienen.


Dit is natuurlijk onwenselijk gezien de vele initiatieven die er zijn in Westbroek voor het plaatsen van panelen waarmee we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Totdat er een definitieve oplossing is in de vorm van het uitbreiden van de netwerkcapaciteit door Stedin is het van belang dat initiatiefnemers enige zekerheid krijgen over de teruglevering van de opgewekte energie.


Wij hebben Stedin bereid gevonden vooraf een toets te doen op de actuele netwerkcapaciteit voor deelnemers aan het inkoopinitiatief. Dit betekent dat indien er een offerteaanvraag door een particulier gedaan wordt deze mede wordt getoetst door Stedin of er op dit moment een netwerkprobleem te verwachten is voor die locatie.


Daarnaast wordt door Stedin naar een oplossing gezocht om de acute problemen op korte termijn te kunnen oplossen en op de middellange termijn grotere projecten te kunnen blijven faciliteren. Hier lijkt een pilot met het plaatsen van accu’s op een aantal locaties in Westbroek mogelijk uitkomst te bieden. Hiertoe is nader onderzoek nodig van netwerk en energieverbruik op diverse locaties in Westbroek. Dit onderzoek wil Stedin op korte termijn starten zodat snel duidelijk wordt of het starten van een pilot zinvol is en of eigenaren mee willen werken. Wij hopen u hier snel over te kunnen berichten.


Niet persé een leuk bericht maar wij hopen dat we de situatie duidelijk hebben toegelicht en voldoende aanknopingspunten hebben kunnen bieden om een investeringsbeslissing voor zonnepanelen te kunnen nemen. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn zoek dan contact met een van ons. Wij hebben mogelijk niet direct een antwoord maar kunnen mogelijk wel het juiste kanaal vinden voor een antwoord.


Daarnaast is het van belang om eventuele problemen met teruglevering zo snel mogelijk bij Stedin te melden en kan het geen kwaad om ons ook op de hoogte te stellen: dat kan via deze link.