info@hetwei.nl

Wei investeert in het dorp


Kerngedachte van het WEI is: hoe meer we gezamenlijk investeren, hoe meer we kunnen betekenen voor het dorp.

Via het WEI profiteren we namelijk samen van onze investeringen, op de volgende manier:

  • Door het samen te doen maken we investeringen rendabeler - betere kwaliteit zonnepanelen en service dan elders tegen een lagere prijs

  • Dit rendement stoppen we terug in het dorp - we bepalen samen waar precies

  • We maken Westbroek duurzamer en meer toekomstbestendig - hiervoor komt het Wei in de toekomst met nog veel meer initiatieven

  • Als we het samen doen en vooral lokaal inkopen/organisaties betrekken worden we minder afhankelijk van grote (energie)partijen


De eerste stap is in de zomer van 2020 een gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen waarbij de leverancier, naast een scherpe prijs per installatie, een extra bijdrage aan het WEI (ons dorp) wil doen als er meerdere installaties worden verkocht.


Bij deze zonnepanelenactie, bijvoorbeeld, geeft de leverancier bij 10 klanten een bijdrage van € 500,- aan het WEI.

Een bedrag dat het WEI vervolgens zal toekennen aan een initiatief in Westbroek.

Een snelle rekenaar ziet dan dat iedere nieuwe zonnepaneel € 5,- oplevert voor het dorp.